สั่งซื้อบริการ

Browse Products & Services

สกุลเงิน:


Starter Pack
พื้นที่ทำเว็บไซต์ 20 GB
อัตรารับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
อีเมลล์ ไม่จำกัด
ฐานข้อมูล 10 DB
โฮส 1 เว็บไซต์
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
699.00 บาท ต่อ 1 ปี
1,398.00 บาท ต่อ 2 ปี
2,097.00 บาท ต่อ 3 ปี

Standard Pack
พื้นที่ทำเว็บไซต์ 50 GB
อัตรารับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
อีเมลล์ ไม่จำกัด
ฐานข้อมูล 20 DB
โฮส 2 เว็บไซต์
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
1,200.00 บาท ต่อ 1 ปี
2,400.00 บาท ต่อ 2 ปี
3,600.00 บาท ต่อ 3 ปี

Business Pack
พื้นที่ทำเว็บไซต์ 120 GB
อัตรารับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
อีเมลล์ ไม่จำกัด
ฐานข้อมูล ไม่จำกัด
โฮส 4 เว็บไซต์
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
2,400.00 บาท ต่อ 1 ปี
4,800.00 บาท ต่อ 2 ปี
7,200.00 บาท ต่อ 3 ปี

Enterprise Pack
พื้นที่ทำเว็บไซต์ 250 GB
อัตรารับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
อีเมลล์ ไม่จำกัด
ฐานข้อมูล ไม่จำกัด
โฮส 8 เว็บไซต์
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)
4,800.00 บาท ต่อ 1 ปี
9,600.00 บาท ต่อ 2 ปี
14,400.00 บาท ต่อ 3 ปี