สั่งซื้อบริการ

Browse Products & Services

สกุลเงิน:


S-Pack
จำนวนผู้ฟัง : 100 คน
Bitrate สูงสุด : 320 kbps
Bandwidth : ไม่จำกัด
100.00 บาท ต่อเดือน
1,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
2,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
3,000.00 บาท ต่อ 3 ปี

S-Pack with AutoDJ
จำนวนผู้ฟัง : 100 คน
Bitrate สูงสุด : 320 kbps
Bandwidth : ไม่จำกัด
พื้นที่ AutoDJ : 1 GB
150.00 บาท ต่อเดือน
1,500.00 บาท ต่อ 1 ปี
3,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
4,500.00 บาท ต่อ 3 ปี

M-Pack
จำนวนผู้ฟัง : 300 คน
Bitrate สูงสุด : 320 kbps
Bandwidth : ไม่จำกัด
300.00 บาท ต่อเดือน
3,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
6,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
9,000.00 บาท ต่อ 3 ปี

M-Pack with AutoDJ
จำนวนผู้ฟัง : 300 คน
Bitrate สูงสุด : 320 kbps
Bandwidth : ไม่จำกัด
พื้นที่ AutoDJ : 10 GB
450.00 บาท ต่อเดือน
4,500.00 บาท ต่อ 1 ปี
9,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
13,500.00 บาท ต่อ 3 ปี

L-Pack
จำนวนผู้ฟัง : 500 คน
Bitrate สูงสุด : 320 kbps
Bandwidth : ไม่จำกัด
500.00 บาท ต่อเดือน
5,000.00 บาท ต่อ 1 ปี
10,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
15,000.00 บาท ต่อ 3 ปี

L-Pack with AutoDJ
จำนวนผู้ฟัง : 500 คน
Bitrate สูงสุด : 320 kbps
Bandwidth : ไม่จำกัด
พื้นที่ AutoDJ : 20 GB
750.00 บาท ต่อเดือน
7,500.00 บาท ต่อ 1 ปี
15,000.00 บาท ต่อ 2 ปี
22,500.00 บาท ต่อ 3 ปี