สั่งซื้อบริการ

Browse Products & Services

สกุลเงิน:


DirectAdmin (INT)
Lifetime License - ไม่มีวันหมดอายุ
Free Installation - บริการติดตั้งฟรี
Free Basic security Protection - พร้อมตั้งค่าป้องกันการแฮกส์
3,500.00 บาท ชำระครั้งเดียว

DirectAdmin (INT) + Firewall Config!
Lifetime License - ไม่มีวันหมดอายุ
Free Installation - บริการติดตั้งฟรี
Free Basic security Protection - พร้อมตั้งค่าป้องกันการแฮกส์
Firewall Configuration Included - ติดตั้งไฟล์วอลล์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
4,000.00 บาท ชำระครั้งเดียว