บริการรับวางเซิฟเวอร์ Colocation

บริการรับวางเซิฟเวอร์ หรือ Colocation เป็นบริการรับวางเซิฟเวอร์ เพื่อใช้เป็น Web Server, Application Server หรือ Database Server เป็นต้น

    วาง Colocation กับเราดียังไง ?
  • มีบริการรับเครื่องเซิฟเวอร์ถึงบ้าน หรือ ออฟฟิศของลูกค้า (เฉพาะในเขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
  • บริการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) ให้ฟรีในครั้งแรก
อัตราค่าบริการวางเซิฟเวอร์ที่ CAT Internet Data Center

CAT เป็นผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย มีเครดิตในด้านการให้บริการ Data Center มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ว่าเป็น Data Center ที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่ง และยังเป็นจุดศูนย์รวมในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ซึ่งทำให้ CAT Internet Data Center ได้รับการยอมรับในเรื่องของความเร็วลิ้งค์ในการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด

ขนาดเซิฟเวอร์ ค่าบริการ/เดือน Port
1U 2,500 บาท 100 Mbps
2U 4,000 บาท 100 Mbps
3U 6,000 บาท 100 Mbps
Mini PC 3,500 บาท 100 Mbps
Add-ons
- เพิ่ม 1 IP Address เดือนละ 250 บาท
- เพิ่ม 1 LAN Port (Shared) เดือนละ 500 บาท
- เพิ่ม 1 LAN Port (Dedicated) เดือนละ 1500 บาท