ตรวจสอบโดเมนเนมเช็คโดเมนเนมที่ละ 1 ชื่อ | เช็คโดเมนเนมหลายๆชื่อพร้อมกัน | ย้ายโดเมนเนมหลายๆชื่อพร้อมกัน

สกุลเงิน:

การจดโดเมนเนม

  • คุณเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% สามารถจัดการโดเมนเนมได้ผ่านระบบ Control Panel
  • สำหรับโดเมนเนม *.th ทั้งหมด จะต้องใช้เอกสารในการจดโดเมนเนม ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

กรุณาระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการค้นหา

www.
.com .net .org .biz .info .in.th .co.th
.ac.th .go.th .or.th .mi.th .net.th .asia .us
.name .tv .co.uk .me .com.hk

ราคาโดเมนเนม

TLD Min. Years จดใหม่ ย้าย ต่ออายุ
.com 1 420.00 บาท 420.00 บาท 420.00 บาท
.net 1 420.00 บาท 420.00 บาท 420.00 บาท
.org 1 700.00 บาท 700.00 บาท 700.00 บาท
.biz 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
.info 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
.in.th 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
.co.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.ac.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.go.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.or.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.mi.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.net.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.asia 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.us 1 330.00 บาท 330.00 บาท 330.00 บาท
.name 1 350.00 บาท 350.00 บาท 350.00 บาท
.tv 1 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
.co.uk 1 800.00 บาท 800.00 บาท 800.00 บาท
.me 1 800.00 บาท 800.00 บาท 800.00 บาท
.com.hk 1 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท