ตรวจสอบโดเมนเนม

เช็คโดเมนเนมที่ละ 1 ชื่อ | เช็คโดเมนเนมหลายๆชื่อพร้อมกัน | ย้ายโดเมนเนมหลายๆชื่อพร้อมกัน

คุณสามารถเช็คโดเมนเนมว่าสามารถย้ายได้หรือไม่ พร้อมกันสูงสุด 20 โดเมนเนม. กรุณาใส่ชื่อโดเมนเนมบรรทัดละ 1 ชื่อ โดยไม่ต้องใส่ www. หรือ http:// หน้าชื่อโดเมนเนมราคาโดเมนเนม

TLD Min. Years จดใหม่ ย้าย ต่ออายุ
.com 1 420.00 บาท 420.00 บาท 420.00 บาท
.net 1 420.00 บาท 420.00 บาท 420.00 บาท
.org 1 700.00 บาท 700.00 บาท 700.00 บาท
.biz 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
.info 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
.in.th 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
.co.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.ac.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.go.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.or.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.mi.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.net.th 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.asia 1 750.00 บาท 750.00 บาท 750.00 บาท
.us 1 330.00 บาท 330.00 บาท 330.00 บาท
.name 1 350.00 บาท 350.00 บาท 350.00 บาท
.tv 1 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
.co.uk 1 800.00 บาท 800.00 บาท 800.00 บาท
.me 1 800.00 บาท 800.00 บาท 800.00 บาท
.com.hk 1 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท