สั่งซื้อบริการ

ตั้งค่าสินค้าและบริการ

Enterprise Pack

พื้นที่ทำเว็บไซต์ 250 GB
อัตรารับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
อีเมลล์ ไม่จำกัด
ฐานข้อมูล ไม่จำกัด
โฮส 8 เว็บไซต์
Server Location : CAT Tower
(Gigabit Network Connection)

สินค้าและบริการตัวนี้ต้องใช้โดเมนเนมในการขอใช้บริการ กรุณาเลือกจากตัวเลือกด้านล่างนี้


Choose Domain:
www.
www.
www. .
http://