วิธีการติดตั้ง Apache, PHP5 & MySQL5 บน CentOS

เรามาดู วิธีการติดตั้งเซิฟเวอร์ ให้พร้อมให้บริการ Webserver ด้วย Apache, PHP5 & MySQL5

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ใน CentOS นั้น มี Tools ที่ชื่อว่า Yum ซึ่งคุณสามารถใช้ Tools นี้ ในการติดตั้ง โปรแกรมต่างๆในเครื่องของคุณ ได้อย่างง่ายดาย จาก Repositories ที่ดึงมาจาก เว็บไซต์ของ CentOS นั้นเอง

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ขั้นแรก สั่ง yum -y install ตามด้วย Packages ที่ต้องการ
(-y หมายถึง ให้ระบบตอบ Yes to all หากมี Prompt ขึ้นมาถาม)

  1. # yum -y install httpd php mysql mysql-server php-mysql

เรามาตั้งค่าให้ MySQL ทำงานทุกครั้งที่ Boot เครื่องดีกว่า
เราจะใช้คำสั่ง chkconfig เพื่อสั่งให้ service On หรือ Off ทุกครั้งที่เปิดเครื่องนั่นเอง หลังจากนั้นสั่งให้ Service MySQL ทำงาน

  1. # chkconfig mysqld on
  2. # service mysqld  start

หลังจากนั้นเราจะมาตั้งรหัสผ่านให้ MySQL กัน โดยใช้คำสั่งที่มีติดมากับ MySQL อยู่แล้ว
โดยจะสั่งให้ตั้งรหัสผ่านของ User : root ใน MySQL ทำได้ดังนี้

  1. # mysqladmin -u root password yourpw

ตรง yourpw ให้เปลี่ยนเป็น รหัสผ่าน MySQL ที่ต้องการ

ต่อมาตามด้วยการสั่งให้ Apache ทำงานทุกครั้งที่ Boot เครื่อง และ Start Apache Service

  1. # chkconfig httpd on
  2. # service httpd  start

เข้าชม : 5495 ครั้ง

Author : Bright

ได้เขียนบทความทั้งหมดจำนวน 10 บทความ.

PHP, C#, VB.NET, JQUERY, Server Management (Linux), Asterisk (VOIP), SEO Specialist, IT Advisor, Business Management