Misc

“กฎ 23 ข้อ” ทำให้เว็บน่าสนใจ!!

“กฎ 23 ข้อ” ทำให้เว็บน่าสนใจ 1. ตัวอักษรดึงดูดความสนใจได้เร็วกว่าภาพหรือกราฟฟิค 2. จุดแรกที่สายตามองคือ มุมซ้ายบนของหน้าเว็บ 3. ผู้ใช้จะมองไปที่มุมซ้ายบนของเว็บไซต์ ก่อนที่จะเลื่อนสายตาลงมาด้านล่างขวาเรื่อยๆ 4. ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่สนใจมองแบนเนอร์โฆษณา 5. […]

hosting ที่ไหนดี เช่า host ที่ไหน ราคาไม่แพง ประสิทธิภาพสูง คุ้มราคา!

หลักเกณฑ์ในการเลือก Web Hosting 1.) ความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบว่า ผู้ให้บริการ ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการค่อนข้างมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของผู้ให้บริการอยู่ในระบบของกระทรวงพาณิชย์แล้ว สามารถฟ้องร้องได้ หากเกิดปัญหา […]